Tilmelding og Deadlines

Tilmelding og Deadlines

Her kan du finde oplysninger om, hvordan du tilmelder din forestilling til CPH STAGE, deadlines, samt information om procedurer og ansvarsfordeling mellem CPH STAGE og de tilmeldte teatre og grupper.

 

HVEM KAN DELTAGE?

CPH STAGE er en åben festival for professionelt voksenteater. Festivalen viser både genopsætninger og premiereforestillinger og er primært for originale produktioner. I forhold til definitionen af voksenteater har festivalen fastsat en aldersgrænse: de deltagende forestillinger skal være for publikum fra 16 år og opefter. Indholdsmæssigt er festivalen åben for de nybrud, eksperimenter og nye genreblandinger, der kendetegner den moderne scenekunst. Egentlige forestillinger vil blive prioriteret i det trykte program. Andre arrangementer som readings, vækstlagsforestillinger, skoleforestillinger m.m. vil indgå i det trykte program i listeform.

 

ANSVARSFORDELING

Deltagende teatre og grupper er selvstændigt ansvarlige for egen økonomi herunder alle produktionsomkostninger, samt at alle myndighedskrav overholdes og nødvendige tilladelser er indhentet. CPH STAGE er ansvarlig for omkostninger til administration, markedsføring og PR af festivalen herunder trykt program og samlet hjemmeside m.m. Desuden er festivalen ansvarlig for åbningsarrangement og enkelte større publikums- og branche-tiltag. Læs mere om ansvarsfordelingen mellem CPH STAGE og teatre/grupper.

 

TILMELD DIN FORESTILLING(ER)

Du kan tilmelde din forestilling til CPH STAGE 2019 via vores hjemmeside fra 3. december 2018 til 5. februar 2019.

Forestillinger og arrangementer, som tilmeldes efter deadline kan komme med på festivalens hjemmeside, men IKKE i det trykte program.

For at få din forestilling på www.cphstage.dk og med i vores trykte program, skal du indtaste og indsende din forestilling via din Tereba-profil.  Du vil få mere info om dette, når du tilmelder din forestilling via vores hjemmeside.  Vi skal have modtaget din forestilling via Tereba SENEST den 5. februar. Vi opfordrer dig derfor til at tilmelde og indtaste din forestilling i god tid.

 

Vigtige datoer og DEADLINES i 2019

I 2019 finder festivalen sted fra 23. maj – 1. juni.

3. december: Tilmelding til CPH STAGE 2019 åbner
5. februar:  Deadline for tilmelding til CPH STAGE 2019.
27. februar: Lancering af festivalprogram på www.cphstage.dk
Primo marts: Deadline for tilmelding af arrangementer til brancheprogrammet
29.-30. April: Distribution af festivalprogrammer
27.-29. maj: Internationale dage

Tilmeld dig vores nyhedsbrev til branchen og  få nyheder om deadlines m.m.

 

 

VEJLEDNINGER OG RETNINGSLINJER
For indtastning og oprettelse af forestillinger

DATABASEN TEREBA & DATAFLOW
www.cphstage.dk henter programoplysningerne direkte fra TEREBA. De deltagende teatre og grupper er derfor selv ansvarlige for, at de indtastede oplysninger er korrekte. Ligesom de er ansvarlige for at indtaste eventuelle ændringer og aflysninger i TEREBA og give besked til CPH STAGE, hvis det drejer sig om aflysning og ændringer af tid, sted eller priser.

INDTASTNINGS- OG VALIDERINGSFORLØB
Forløbet omkring oprettelse og indtastning i Tereba er følgende:
1: Teatre og grupper indtaster i TEREBA.
2: Indtastningen gennemgås af Scenit.dk, der validerer oplysningerne og giver besked til CPH STAGE sekretariatet og Billetten.dk om forestillingen.
3.a: Billetten.dk opretter arrangementet i billetsystemet, og sender et link til verificering af oprettelsen til den ansvarlige arrangør.
3.b: CPH STAGEs programredaktion redigerer evt. de indsendte arrangementsbeskrivelser og sikrer sig, at alt er som det skal være. Den redigerede beskrivelse godkendes af teatret. Teatret udskifter derefter selv den gennemrettede beskrivelse i TEREBA.
3.c. Teatret modtager en mail fra TEREBA, som giver adgang til et modul, hvor man kan redigere og indsende programmateriale til det trykte festivalprogram (i TEREBA kaldes modulet annnonce). Teatret uploader forestillingsfotos og logopakker til dropbox, når de har modtaget vores dropbox-invitation pr. mail.
3.d: Teatret redigere og indsender programmateriale.
4: Det validerede og gennemtjekkede arrangement frigives på hjemmesiden den 6. marts og medtages i det trykte program.

PROGRAM PÅ WWW.CPHSTAGE.DK
Præsentationen af jeres forestilling på www.cphstage.dk er baseret på information trukket fra jeres indtastning i arrangementet i TEREBA.

Ved at vælge CPH STAGE som scenedrifter i arrangementer oprettet i sæson 2018/19 knyttes jeres forestilling automatisk til CPH STAGE. Læs vejledning til indtastning i TEREBA her.

Det betyder, at når I foretager ændringer i jeres arrangement i TEREBA kommer de automatisk med på vores hjemmeside. Det betyder også, at I selv er ansvarlige for at informationen er korrekt, da det KUN er jer, som kan tilføje rettelser til jeres forestillingsvisning på www.cphstage.dk. Vi kan ikke rette beskrivelse, spilletidspunkter, forestillingstitel, co-producent, billetpris, kreditering m.m. for jer.  I er altid  kontakte os eller TEREBA (scenit.dk) hvis i oplever problemer eller har brug for vejledning.

TRYKT FESTIVALPROGRAM
Indsamling af oplysninger og materiale til det trykte festivalprogram sker via modulet ” CPH STAGE Trykt program” i  TEREBA. Efter I har indsendt jeres arrangement i TEREBA vil i få adgang til modulet. Her kan I se og redigere jeres materiale til det trykte festivalprogram.

Vejledende længde i forhold til dansk forestillingsbeskrivelse er: 500 antal anslag og engelsk forestillingsbeskrivelse er 150 antal anslag.

De deltagende teatre og grupper er selv ansvarlige for, at materialet indsendes rettidigt, og at standarder overholdes. Det er ikke alle forestillinger og arrangementer, der kan præsenteres med billede i det trykte program. Udvælgelsen af billeder foretages af vores grafiske bureau, der layouter programmet på baggrund af det indsendte materiale.

Teatre og grupper er selv ansvarlige for, at de har rettighederne til det indsendte billedmateriale. De indsendte billeder kan indgå både i det trykte program og på hjemmesiden, samt på facebook, i annoncer og outdoorkampagner i forbindelse med promoveringen af festivalen. Vi vil beskære og tilpasse de indsendte billeder efter behov. Ved brug af billederne vil fotografen blive krediteret, en undtagelse herfra kan dog være på meget små billeder på hjemmesiden. Se retninglinjer for billeder til det trykte festivalprogram. 

 

RETNINGSLINJER FOR SPILLETIDER

Erfaringer fra de tidligere år viser, at for mange forestillinger spiller kl. 20 og giver unødig konkurrence om publikum, og at der var god belægning på ydertidspunkterne. Vi har derfor fastlagt følgende retningslinjer for spilletidspunkter under festivalen:

1) Spiller en forestilling mere end 3 gange under festivalen SKAL minimum en forestilling starte på et andet tidspunkt end kl. 20.

2) For publikum kan se flere forestillinger på én aften, anbefaler vi, at teatre og grupper benytter følgende starttidspunkter: Kl.10:00, kl.12:00 kl.14:00, kl.16:00, kl.18:00, kl.20:00, kl.22:00 osv.

Intervallet er fastsat ud fra en standartspilletid på 1,5 time, hvilket skulle give publikum tid til at komme fra et spillested til det næste. Vi er klar over at flere af jer har små løbende starttidspunkter, kortere eller længere forestillinger, starttidspunkterne er derfor kun vejledende. Målet med ovenstående retningslinjer er en bedre koordinering af spilletidspunkter under festivalen, hvilket er til alles fordel. Vi opfordrer på det kraftigste til at indgå en dialog med festivalsekretariatet om planlægningen.

 

Overenskomstaftale

Hvad angår det professionelle, forventer festivalen, at de deltagende teatre overholder de gældende overenskomster. Der er de sensete år indgået en særlig overenskomstaftale med Skuespillerforbundet om genopsætninger under festivalen.  Overenskomsten kan læses på TIOs hjemmeside. Festivalen er i dialog med overenskomstpartnerne  og forventer at overenskomsten forlænges til 2019.
Indholdet af aftalen er bl.a. en minimumsansættelsesperiode på 5 dage sammenhængende og en lønsats takseret til minimum 1/20 dagsgage af den månedsløn, man oprindelig fik ved opsætningen, dog minimum 1150 kr. pr dag. Aftalen indbefatter ikke readings, workshops m.m. Spørgsmål ang. aftalen rettes til festivalleder Morten Krogh på mk@cphstage.com.