Rabatter og VIP koder

1) Branchekort til deltagere på festivalen: Kortet vil give adgang til ikke solgte billetter i døren, samt udløse valgfrie brancherabatter til forestillinger og arrangementer under festivalen.
Deltagere på festivalen modtager et personligt deltagerkort samt en kampagnekode til billetportalen. Deltageren har derefter mulighed for at købe 2 billetter per forestilling på portalen med brancherabat. Det er op til de deltagende teatre og grupper selv at fastsætte og administrerer brancherabatten på den enkelte forestilling. Rabatten oprettes i forbindelse med oprettelsen af arrangementet i TEREBA og administreres via billetten. Brancherabatten er således et frivilligt tiltag som de deltagende teatre selv opretter og administrerer. Brancherabatten kan naturligvis også udløses ved køb i døren, ligesom kortet kan udløse andre fordele som f.eks. billige barpriser eller gratis adgang til ikke-optagne pladser hvis man møder op på spillestedet – dette er naturligvis helt op til de deltagende teatre og grupper.

Info om brancherabat noteres i Tereba i notefeltet under ”Billetter i salg Teaterbilletter.dk”

Skriv f.eks. Brancherabat: -50 kr. eller Brancherabat: fribillet

Ud over denne branchekode som de deltagende teatre og grupper selv skal oprette, vil der fra centralt hold blive oprettet 2 kampagnekoder, der giver gratis adgang til forestillinger under festivalen. Disse koder er en særlig service til to grupper som alle deltagende teatre og grupper må forventes gerne at ville se til deres forestillinger, nemlig presse og støttegivere/internationale gæster.

2) Presseakkreditering: I samarbejde med Have Kommunikation vil vi lave en stærkt begrænset liste over relevante anmeldere og pressefolk som så vil få tildelt et pressekort og en presse-kode der giver 2 gratis billetter til hver forestilling under festivalen. Anmelderne kan derefter selv gå ind og booke billetter via billetportalen. De deltagende teatre vil derfor ikke direkte blive adviseret om at en anmelder har booket billet til en given forestilling, men det vil fremgå af statcentrets kundeliste til forestillingen.

3) Internationale gæster, støttegivere m.m.: Derudover vil der blive oprettet en særlig VIP kampagnekode til et stærkt begrænset antal internationale gæster, støttegivere og ansatte på festivalsekretariatet, der ligeledes giver gratis adgang til forestillinger under festivalen.