Tilmelding og deadlines

Tilmelding og deadlines

Tilmelding til CPH STAGE 2019 er nu LUKKET

Nåede I ikke deadline, så kontakt kommunikation@cphstage.dk – vi kan nå at få jer med på hjemmesiden, men ikke i det trykte program.

Her kan du finde oplysninger om procedurer og ansvarsfordeling mellem CPH STAGE og de tilmeldte teatre og grupper.

HVEM KAN DELTAGE?
CPH STAGE er en åben festival for professionelt voksenteater. Det betyder, at de deltagende forestillinger skal være egnet for publikum fra 16 år og at teatrene skal overholde gældende overenskomst.

Indholdsmæssigt er festivalen åben for alle forestillinger, der kendetegner den moderne scenekunst. Vi viser både genopsætninger og premiereforestillinger, også readings, vækstlagsforestillinger, skoleforestillinger o.lign. er velkomne.

 

Vigtige datoer og DEADLINES i 2019

Festivalperioden er 23. maj – 1. juni

7. januar: Tilmelding til CPH STAGE 2019 åbner
5. februar:  Deadline for tilmelding til CPH STAGE 2019
27. februar: Lancering af festivalprogram på cphstage.dk
1. marts: Deadline for tilmelding af arrangementer til brancheprogrammet
29. april: Det trykte program udkommer
22. maj: Åbningsevent
27. – 29. maj: Internationale dage
29. maj: Scenekunstens årsmøde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev til branchen og få nyheder om deadlines m.m.

Datoer i 2020 og 2021

I de kommende år ligger CPH STAGE på de følgende datoer.

2020: 28. maj – 6. juni
Internationale dage: 28. – 30. maj

2021: 27. maj – 5. juni

 

ANSVARSFORDELING
Deltagende teatre og grupper er selvstændigt ansvarlige for egen økonomi herunder alle produktionsomkostninger, samt at alle myndighedskrav overholdes og nødvendige tilladelser er indhentet. CPH STAGE er ansvarlig for omkostninger til administration, markedsføring og PR af festivalen herunder trykt program og samlet hjemmeside m.m. Desuden er festivalen ansvarlig for åbningsarrangementet og enkelte større publikums- og branche-tiltag. Læs mere om ansvarsfordelingen mellem CPH STAGE og teatre/grupper.

VEJLEDNINGER OG RETNINGSLINJER
For oprettelse af forestillinger

DATABASEN TEREBA & DATAFLOW
Når I har tilmeldt jeres forestilling, modtager I en kvittering med vejledning til, hvad I videre skal foretage jer. Første skrift er at oprette forestillingen i Tereba. Forløbet omkring oprettelse og indtastning i Tereba er følgende:

1: Arrangør (teater eller gruppe) opretter forestillingen i Tereba.
2: Når oplysningerne i Tereba er valideret, får CPH STAGE og Billetten.dk besked om, at forestillingen er oprettet.
3: Billetten.dk opretter forestillingerne i billetsystemet, og sender et link til verificering af oprettelsen til den ansvarlige arrangør.
4: CPH STAGEs programredaktion læser korrektur på de indsendte arrangementsbeskrivelser og redigerer efter behov.
5: Arrangør godkender eventuelle rettelser og udskifter herefter beskrivelsen i Tereba med den rettede version.

Læs vejledning til indtastning i Tereba her.

 

PROGRAM PÅ WWW.CPHSTAGE.DK
Præsentationen af jeres forestilling på www.cphstage.dk er baseret på information trukket fra jeres indtastning i arrangementet i TEREBA.

Det betyder, at når I foretager ændringer i jeres arrangement i Tereba, kommer de automatisk med på vores hjemmeside. Det betyder også, at I selv er ansvarlige for, at informationen er korrekt, da det KUN er jer, som kan tilføje rettelser til jeres forestillingsvisning på www.cphstage.dk. Vi kan ikke rette beskrivelse, spilletidspunkter, forestillingstitel, co-producent, billetpris, kreditering m.m. for jer.

Programmet med forestillingsbeskrivelserne bliver offentliggjort på cphstage.dk i starten af marts.

 

TRYKT FESTIVALPROGRAM
Ved tilmelding af forestillinger, modtager I automatisk en invitation til en dropbox. Her uploader I materialet til det trykte festivalprogram. Følgende materialer skal uploades:

Dansk forestillingsbeskrivelse. Længde: 500 anslag.
Engelsk forestillingsbeskrigelse. Længde: 150 anslag.
Min. 1 stk., gerne flere forestillingsfotos i trykkvalitet.
Logopakker og programtekst.

Læs vejledning til aflevering af materiale til det trykte program her inden, I uploader.

 

RETNINGSLINJER FOR SPILLETIDER

Erfaringer fra de tidligere år viser, at for mange forestillinger spiller kl. 20 og giver unødig konkurrence om publikum. Samtidig viser erfaringen, at der var god belægning på ydertidspunkterne. Vi har derfor fastlagt følgende retningslinjer for spilletidspunkter under festivalen:

1) Spiller en forestilling mere end 3 gange under festivalen SKAL minimum én forestilling starte på et andet tidspunkt end kl. 20.

2) For at gøre det muligt for publikum at se flere forestillinger på én aften, anbefaler vi, at teatre og grupper benytter følgende starttidspunkter: Kl.10:00, kl.12:00 kl.14:00, kl.16:00, kl.18:00, kl.20:00, kl.22:00 osv.

Intervallet er fastsat ud fra en standartspilletid på 1,5 time, hvilket skulle give publikum tid til at komme fra et spillested til det næste. Vi er klar over, at flere af jer har løbende starttidspunkter, og kortere eller længere forestillinger. Starttidspunkterne er derfor kun vejledende. Målet med ovenstående retningslinjer er en bedre koordinering af spilletidspunkter under festivalen, hvilket er til alles fordel. Vi opfordrer på det kraftigste til at indgå en dialog med festivalsekretariatet om planlægningen.

 

Overenskomstaftale

Festivalen forventer, at de deltagende teatre overholder de gældende overenskomster. Der er de sensete år indgået en særlig overenskomstaftale med Skuespillerforbundet om genopsætninger under festivalen. Overenskomsten kan læses på TIOs hjemmeside. Festivalen er i dialog med overenskomstparterne og forventer en aftale for 2019 i tråd med de tidligere år.
Indholdet af aftalen er bl.a. en minimumsansættelsesperiode på 5 dage sammenhængende og en lønsats takseret til minimum 1/20 dagsgage af den månedsløn, man oprindelig fik ved opsætningen, dog minimum 1150 kr. pr dag. Aftalen indbefatter ikke readings, workshops m.m. Spørgsmål ang. aftalen rettes til festivalleder Morten Krogh på mk@cphstage.com.