Ansvarsfordeling mellem festival og teatre/grupper

CPH STAGE er ansvarlig for omkostninger til administration, markedsføring og PR af festivalen herunder trykt program og samlet hjemmeside m.m. Desuden er festivalen ansvarlig for åbningsarrangementet og enkelte større publikums- og branche-tiltag. Dette sker i tæt samarbejde med deltagende teatre og grupper, samt flere brancheorganisationer.

Deltagende teatre og grupper er selvstændigt ansvarlige for egen økonomi herunder alle produktionsomkostninger, samt at alle myndighedskrav overholdes og nødvendige tilladelser er indhentet.

Det er de deltagende teatre og gruppers ansvar at overholde COVID-19 restriktioner i forbindelse med forestillinger og arrangementer der er en del af festivalen. CPH STAGE  følger retningslinjerne fra regeringen i forbindelse med de arrangementer som vi selv producere. Hold jer opdaterede på de seneste opdateringer der har betydning for afholdelse af forestillinger via Dansk Teater hjemmeside.

Det er de deltagenes ansvar at sørge for indtastning af arrangementer i TEREBA samt validering af indtastede oplysninger. Det er ikke muligt at få tilknyttet en forestilling til festivalen via Tereba.dk før man har tilmeldt sig via vores hjemmeside og underskrevet tilmeldingsaftalen.

Ligeledes er deltagende grupper selv ansvarlige for at finde et spillested, samt at fastlægge de nærmere aftaler for samarbejde mellem gæstende gruppe og scene. CPH STAGE vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med at anbefale spillesteder eller lignende.