Ansvarsfordeling mellem festival og teatre/grupper

CPH STAGE er ansvarlig for omkostninger til administration, markedsføring og PR af festivalen herunder trykt program og samlet hjemmeside m.m. Desuden er festivalen ansvarlig for åbningsarrangementet og enkelte større publikums- og branche-tiltag som for eksempel loppemarked og festivalcentrum. Dette sker i tæt samarbejde med deltagende teatre og grupper.

Deltagende teatre og grupper er selvstændigt ansvarlige for egen økonomi herunder alle produktionsomkostninger, samt at alle myndighedskrav overholdes og nødvendige tilladelser er indhentet.

Det er de deltagenes ansvar at sørge for indtastning af arrangementer i TEREBA samt validering af indtastede oplysninger.

Ligeledes er deltagende grupper selv ansvarlige for at finde et spillested, samt at fastlægge de nærmere aftaler for samarbejde mellem gæstende gruppe og scene. CPH STAGE vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med at anbefale spillesteder eller lignende.