Forpligtelser

HVEM KAN DELTAGE?
CPH STAGE er en åben festival for professionelt voksenteater. Det betyder, at de deltagende forestillinger skal være egnet for publikum fra 16 år, og at teatrene skal overholde gældende overenskomst. Indholdsmæssigt er festivalen åben for alle typer af forestillinger. Både genopsætninger og premiereforestillinger er velkomne. Vi velkommer også events, readings, vækstlagsforestillinger, skoleforestillinger o.lign.

ANSVARSFORDELING
Deltagende teatre og grupper er selvstændigt ansvarlige for egen økonomi herunder alle produktionsomkostninger, samt at alle myndighedskrav overholdes og nødvendige tilladelser er indhentet – dette gælder også overholdelse af COVID-19 restriktioner i forbindelse med forestillinger og arrangementer der er en del af festivalen. De er ligeledes selv ansvarlige for at finde et spillested. CPH STAGE er ansvarlig for afviklingen af selve festivalen herunder administration, kommunikation og produktion af udvalgte branche- og publikumstiltag herunder åbningsforestillingen. Læs mere om ansvarsfordelingen mellem CPH STAGE og teatre/grupper.

OVERENSKOMST
Festivalen forventer, at de deltagende teatre overholder de gældende overenskomster. Dansk Teater indgår en særlig overenskomstaftale med Skuespillerforbundet om CPH STAGE. Se aftalen her. Aftalen indbefatter blandt andet, at skuespillere må arbejde på helligdage under festivalen uden fordyrelse. Aftalen indbefatter ikke readings, workshops m.m. Spørgsmål ang. aftalen rettes til festivalleder Morten Krogh på mk@cphstage.com.

SPILLESTEDER
Teatre/grupper er selv ansvarlig for at finde spillested og fastlægge aftale med spillestedet. Vi kan anbefale at kigge på den oversigt over scener, der ligger på Udviklingsplatformen for Scenekunsts hjemmeside. Her kan man også finde udkast til samarbejdsaftaler etc., når det kommer dertil.