Bæredygtighed

Vi lever i en tid, hvor det kun giver mening at forholde sig aktivt til bæredygtighed. Derfor valgte CPH STAGE at lave en bæredygtig indsats i 2020 for at finde ud af, hvilke bæredygtige alternativer og perspektiver, festivalen kan tage med i festivalproduktionen. Vi ønskede desuden at undersøge, hvordan festivalen kan træde i karakter som inspirator og katalysator for en mere bæredygtig praksis i det danske scenekunstmiljø.

Helt konkret laver festivalen en bæredygtig indsats ved:

  • At forholde os til bæredygtige alternativer i festivalens tre afdelinger – kommunikation, produktion og international.
  • At bruge festivalen som inspirator/katalysator til at sætte fokus på bæredygtighed i det danske scenekunstmiljø.

Vi arbejder særligt aktivt med FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, og med målsætninger inden for blandt andet reduktion af plastforbrug og spild.

Festivalens udforskning af bæredygtige muligheder er bl.a. støttet af Bikubenfonden og Københavns Kommune.

CPH STAGE bæredygtighedsrapport her