Billetordninger og rabatter

FESTIVALPAS

Passet købes over nettet for et fastsat beløb (300 kr.)
Passet gælder herefter som et frikort til alle CPH STAGE-forestillinger i løbet af festivalen til late sale ved fremmøde på dagen og/eller ved bestilling af udbudte billetter on-line.

Vilkår:
Indtægten fra festivalpasset fordeles mellem teatrene, udregnet ud fra antallet af ”solgte” festivalpasbilletter, udløst til de enkelte forestillinger, samt ud fra en fordelingsnøgle, der tager højde for den oprindelige løssalgsbilletpris. Teatrene er garanteret en refusion på 15 % af løssalgsbilletprisen.
Teatrene bestemmer selv hvor mange billetter, de vil frigive til late sale og om de vil udbyde billetter til reservation eller kun ved fremmøde inden forestillingsstart.

Praktik:
Hvis teatret vil udbyde festivalpas-billetter til reservation:
Festivalen sender hver dag i festivalperioden en nyhedsmail til festivalpas-holderne med info om, hvilke forestillinger de den givne dag kan sikre sig billetter til. Hvis man som teater gerne vil udbyde billetter til festivalpas-holderne skal teatret  SENEST på forestillingsdagen kl. 10 sende besked til kommunikation@cphstage.com med info om antal billetter.

Hvis teatret kun vil udbyde festivalpas-billetter ved fremmøde inden forestillingsstart:
Alle billetmedarbejdere skal informeres om, at festivalpasset udløser festivalpas-billetter ved billetkøb ved fremmøde på dagen inden forestillingsstart og ved fremvisning af festivalpas. Til dette skal billettypen ”Festivalpas CPH STAGE 2020” benyttes. Bliver denne billettype ikke benyttet, udløses der ingen refusion. Teatret bestemmer selv det antal festivalpas-holdere, teatret vil udløse festivalpas-billetter til.

EARLY BIRD RABAT

Early bird rabatten giver publikum en mulighed for at købe billetter til enkelte forestillinger, inden programlanceringen den 1. marts. Billetsalget til early bird løber fra den 15.-26. februar, og hver billet giver en rabat på 40 kr. Det er op til det enkelte teater, om det vil være med i ordningen. Deadline for tilmelding til early bird er den 14. januar.

MÆNGDERABATTER
Festivalen gennemfører en række firma- organisations – og mediesamarbejder for at styrke synligheden af festivalen og salget af forestillingsbilletter, hvor samarbejdspartneren får tilbudt rabat på udvalgte forestillinger under festivalen. Billetterne (fra 125 kr. og op) vil blive solgt med en reduktion svarende til voksen grupperabat (40 kr. rabat per billet). Som udgangspunkt regner vi med, at alle deltagende forestillinger og teatre er omfattet. Hvis I ikke ønsker at indgå i disse samarbejder, bedes i meddele dette til festivalen. Skriv til kommunikation@cphstage.com.

FRIBILLETTER
Festivalen har en række VIP’s, som får personlige kampagnekoder, der udløser fribilletter til forestillinger under festivalen.

Disse kampagnekoder er en særlig service til tre faggrupper, som I må forventes gerne at ville vise jeres forestillinger til. Det gælder presse, internationale gæster og støttegivere. Hvis du som deltagende teater eller gruppe har udfordringer eller særlige behov i forhold til dette, bedes I meddele dette til festivalen. Skriv til kommunikation@cphstage.com.

Internationale VIPs
CPH STAGE laver hvert år et målrettet internationalt arbejde for at fremvise dansk teater til internationale presenters. De ca. 45 personer modtager en kampagnekode, der giver adgang til 1 gratis billet pr. forestilling under festivalen.

Danske VIPs
Derudover opretter vi en stærkt begrænset VIP-liste for politikere, støttegivere og festivalsekretariatet. Personer på denne liste får en VIP-kode, der giver 2 gratis billetter til hver forestilling under festivalen.

Presse VIPs
I samarbejde med Have Kommunikation udarbejder vi en begrænset liste over relevante anmeldere og pressefolk, som får tildelt en kode, der giver 2 gratis billetter til hver forestilling under festivalen. Anmelderne kan derefter selv gå ind og booke billetter via billetportalen. De deltagende teatre vil derfor ikke direkte blive adviseret om, at en anmelder har booket billet til en given forestilling, men det vil fremgå af statcentrets kundeliste til forestillingen.