Det trykte program

CPH STAGE laver hvert år et trykt festivalprogram, der bliver distribueret til teatre, kulturhuse, biblioteker, cafeer og samarbejdspartnere i hele hovedstadsområdet cirka fire uger før festivalen.

Når I har indtastet i Tereba skal I afslutningsvis tjekke igennem og evt. redigere i programmodulet. CPH STAGE benytter informationerne og teksterne fra programmodulet som udgangspunkt for det trykte program. Fristen for at lave de sidste rettelser i programmodulet er den 25. februar. Derefter antager vi, at alle informationerne i programmodulet er korrekte. CPH STAGE forbeholder sig retten til at redigere i teksterne.

Foruden programmodulet vil vi gerne bede jer om at uploade flere fotos i trykkvalitet på platformen Eventotron, hvor I også tilmelder jer festivalen. Vi vælger fotos til vores markedsføringsmaterialer og udvælger pressestills mellem de uploadede fotos.

FORESTILLINGSFOTOS
Minimum et og gerne flere fotos fra den tilmeldte forestilling. Foto skal være i trykkvalitet min. 300 dpi og 800 pixels på den længste led og uploades som jpg eller tiff.

Forestillingsnavn og fotocredit skal fremgå af filnavnet. Billederne må ikke indeholde tekst.

FORESTILLINGSBESKRIVELSER (DK/UK)
I programmodulet i Tereba skal du lave en forestillingstekst på henholdsvis dansk og engelsk af varierende længde. Er din forestilling på dansk, skal din danske tekst være længst. Henvender forestillingen sig derimod også til et internationalt publikum, skal den engelske beskrivelse være længst.