Nyheder / 13. oktober 2017

Evaluering med deltagende teatre og grupper 2017

 

På grund af manglende tilmeldinger blev vi desværre nødt til at aflyse vores evalueringsmøde med de deltagende teatre. Derfor er vores evaluering med de deltagende teatre i år baseret på et online evalueringsskema. 38 har besvare det (ud af 100 deltagende teatre og grupper).

Størstedelen af besvarelserne kommer fra producenter – herunder også selvproducerende scenekunstnere og kombineret teaterledere og producenter.  Se alle besvarelserne her:  Online evaluering med deltagende teatre og grupper på CPH STAGE 2017.

OPSUMMERING AF EVALUERING
I år præsenterede festivalen sit hidtil største program. Vi kan se i besvarelserne, at dette er en udvikling, som er en udfordring for de deltagende teatre og grupper. I 12 ud af 38 besvarelser nævner, at den største udfordring og barriere ved at deltage på CPH STAGE er, at der er for mange forestillinger og at kampen om publikum er stor. I forlængelse her af nævner flere, at det er en udfordring at slå igennem kommunikationsmæssigt. Teatrene (specielt de mindre teatre og dem uden for centrum) føler at deres forestillinger ”drukner” i det store udbud. Desuden er det svært at  skaffe publikummer til forestillingerne. Dette flugter med festivalens interne evaluering og ønske om fremover at øge fokus på publikum.

I forhold til brancheprogrammet nævnte flere, at det svært at deltage i de mange relevante branchearrangementer festivalen – specielt som deltagende teatre eller gruppe på festivalen.

At TEREBA er et omstændigt og svært system at arbejde med og at dataflowet ml. tereba og vores hjemmeside er ugennemskueligt. Det er uklart, hvad der bliver vist hvor, og hvor man skal rette for at rettelser træder igennem.

Sidste år var der flere der pointerede at der var uklarhed om hvad festivalen var. En festival for branchen eller en festival for publikum? Det er der ingen, som har kommenteret på i år. Derimod bliver der spurgt ind til om festivalen fortsat vil  være en demokratisk, folkelig festival, som favner mangfoldigheden i dansk teater eller mere er blevet en elitær festival, som kun promovere udvalgte forestillinger og teatre.

På baggrund af besvarelserne har vi lavet en liste  over feedback og kritik, som vi vil tage med i planlægningen af CPH STAGE 2018.

 • Strategi
  Øget fokus på publikum og strategiske overvejelser om festivalens form og størrelse.
 • Kommunikation
  Bedre synlighed og publikumsguidning, samt sikring af kategoriseringen af de enkelte forestillinger og events.
 • Programlægning
  Forskydninger i spilletider virker godt. Dette arbejde fortsætter vi med næste år. Datoer skal meldes ud i bedre tid, så i kan prioritere og planlægge.
  Det er svært for deltagende teatre og grupper at nå at deltage i de mange branchearrangementer.
 • Tilmelding
  TEREBA  er svært og omstændigt at udfylde. Desuden er det nødvendigt at  optimere og skabe klarhed over dataflow ml. CPH STAGE og TEREBA.