Event

SKUESPILLEREN OG ÜBERMARIONETTEN

Forsøgsstationen

DATO Fredag den 31. maj
TIDSPUNKT 17:00-17:30
STED Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, 1720 København V
BILLETPRIS Gratis, reservation nødvendig.

Forsøgsstationen vil med arrangementet SKUESPILLEREN OG ÜBERMARIONETTEN synliggøre de ’usynlige’, men essentielle elementer ved at skabe (god) professionel scenekunst, som er vigtig at formidle bredt.

Professionel scenekunst er en akkumulation af investeret tid, træning og
vedholdende kunstnerisk forsøgsarbejde. Vi har med dette for øje skabt
denne arbejdsdemonstration med afsæt i et flerårigt forsøgsprojekt med
samme titel. Det er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets
sceniske udtryk og sammensmeltningen af begge til et nyt scenisk udtryk.
Vi har valgt præsentationsformatet arbejdsdemonstration, forstået som en
kunstnerisk og pædagogisk form, der vægter formidling og læring, da det
sætter publikum i en anden, mere intim rolle i forhold til arbejdet.

Udover Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff deltager Bjarne Kalhøj og Rolf
Søborg Hansen.

Arrangementet foregår på engelsk.

Venue

Sdr. Boulevard 81, 1720 København V