PR og markedsføring

PR og markedsføring

PR OG MARKEDSFØRING

CPH STAGE laver et tryk festivalprogram, der bliver distribueret i 13.000 eksemplarer til teatre, kulturhuse, biblioteker, cafeer og samarbejdspartnere i hele hovedstadsområdet omkring 3 uger før festivalen.

Ud over et trykt festivalprogram står CPH STAGE for en markant markedsføring af selve festivalen og festivalprogrammets forestillinger. Optil og under festivalen er CPH STAGE markant tilstede i gadebilledet i hovedstadsområdet med festivalplakater og outdoor-kampagner på strøgbannere, busser, adshells m.m.. Godt en måned før festivalen starter vi med annoncering i dagblade og digital markedsføring via facebook m.m.
Presse håndteres i samarbejde med HAVE Kommunikation.
Markedsføringssamarbejder med bl.a. Politiken, Teaterbilletter og Frederiksberg Kommune.

Festivalen levere en samlet markedsføringspakke til de deltagende teatre og venues bestående af facadebannere eller beachbannere (afhængigt af venue), plakater, programmer og T-shirts til medarbejdere. Det er et krav til de deltagende teatre og spillesteder, at spillestedet markeres med et bannere eller andet CPH STAGE materiale.

I 2018 bliver bannere og programmer distribueret til deltagende teatre og venues af vores frivillige med sponsorbiler fra Let’s Go. 

Vores markedsføringsmateriale er udformet på baggrund et udvalg af de billeder, som I har indsendt i forbindelse med jeres tilmelding til festivalen. Udvælgelsen af pressebilleder, plakatbilleder samt til det trykte program sker i tæt samarbejde med vores grafiske bureau. Teatre og grupper er selv ansvarlige for, at de har rettighederne til det indsendte billedmateriale. Indsendte billeder kan indgå både i det trykte program og på hjemmesiden, samt på facebook, i annoncer og outdoorkampagner i forbindelse med promoveringen af festivalen. Vi beskærer og tilpasser indsendte billeder efter behov. Ved brug af billederne vil fotografen blive krediteret, en undtagelse herfra kan dog være på meget små billeder på hjemmesiden.

Vi arbejder desuden på at optimere samarbejdet med deltagende teatres PR-folk, blandt andet angående promovering via sociale medier. Vi deler gerne opslag eller laver opdateringer, hvis vi får tilsendt relevant og aktuelt indhold eller blot får at tip.

På Instagram opfordrer vi jer til at dele jeres billeder fra festivalen med #cphstage og #cphstage19
test_1080x1080pxVi opfordrer jer til at anvende CPH STAGE logo, når I omtaler jeres forestilling.  I kan finde vores logopakke i vores delte mappe på dropbox eller du kan skrive til os og vi sender det til dig.

 

PRESSE
Presse-liste:
 I samarbejde med Have Kommunikation udarbejder vi en  begrænset liste over relevante anmeldere og pressefolk, som vil få tildelt et pressekort og en presse-kode, der giver 2 gratis billetter til hver forestilling under festivalen. Anmelderne kan derefter selv gå ind og booke billetter via billetportalen. De deltagende teatre vil derfor ikke direkte blive adviseret om at en anmelder har booket billet til en given forestilling, men det vil fremgå af statcentrets kundeliste til forestillingen.

INTERNATIONALE SAMARBEJDER

CPH STAGE vil fremadrettet gøre en særlig indsats for at styrke festivalens internationale gennemslagskraft og renommé. Festivalens målsætning er at fungere som et internationalt udstillingsvindue for dansk scenekunst. Gennem udveksling med udlandet vil det være med til at udvikle scenekunsten her i landet.

Festivalen kommer i første omgang til at fokusere på en bedre koordinering af den internationale indsats under festivalen. Vi vil således indlede et programlægnings- og invitationssamarbejde med vores samarbejdspartnere og de af de deltagende teatre på festivalen, der ønsker at gøre en international indsats under festivalen.

Derudover håber vi at kunne samarbejde med teatre og samarbejdspartnere om at gennemføre en række særlige branchearrangementer for danske og internationale teaterarbejdere under festivalen.