Nyheder / 6. april 2017

Open Call til International Pitch-session på CPH STAGE

Har du planer om at lave et nordisk eller internationalt scenekunstprojekt? Leder du efter nordiske/internationale samarbejdspartnere, co-producenter, festivaler eller teaterhuse? Så har du nu muligheden for at pitche dit arbejde på en international Pitch-session den 2. juni kl. 13.00 – 15.00 på Skuespilhuset.

Pitch-sessionen indgår i et samlet program under titlen ”Nordic Focus” den 2. juni kl. 10.00 – 15.00 med fokus på nordisk samarbejde. 12 nordiske teatre, produktionshuse og festival-arrangører, der arbejder med internationale co-produktioner og residencies, fortæller først om, hvad de leder efter og arbejder med. Derefter vil der være pitch, hvor det danske scenekunstmiljø kan vise, hvilke projekter de har på tegnebrættet. Tanken er at skabe en frugtbar ramme for dialog mellem alle parter. NB: Vi inviterer alle internationale gæster, der er en del af ”CPH STAGE International Host Programme”.

Bedre afsæt for nordiske/internationale samarbejder
Udviklingsplatformen for scenekunst, Det Frie Felts Festival og CPH STAGE deler en mission om at udvikle den danske scenekunst til et bedre afsæt for internationale samarbejder. Derfor laver vi sammen dette pitch-format, hvor vi inviterer nordiske og internationale scenekunstaktører, der ser et potentiale i at indgå et samarbejde med danske scenekunstaktører. Vi vil gerne være med til at bakke op om og motivere til samarbejde på tværs af de nordiske lande inden for scenekunstområdet samt at motivere og understøtte et større internationalt fokus generelt inden for området.

Hvordan: Formatet
Vi opfordrer til at se pitch-formatet som en mulighed for at pitche internationalt orienteret scenekunstnerisk arbejde. Gerne konkrete projekter der er under udarbejdelse og i den fase, hvor det leder efter fremtidige internationale samarbejder, co-produktioner og partnerskaber.

Tid: Max. 5 minutter

Hjælpemidler: Power-point, video/lyd-klip og lign.

Forberedelse: Udviklingsplatformen for scenekunst tilbyder en rådgivningssession for pitch-deltagere. De der bliver udvalgt til at deltage vil modtage en separat invitation til dette. Netop fordi pitch-formatet er en disciplin i sig selv og vores fælles mission netop er at styrke og klæde det danske scenekunstmiljø så godt på som muligt til en international arena – baseret på de erfaringer, der allerede er gjort med den internationale indsats.

Hvem: 12-15 pitch-deltagere. Vi beder professionelle scenekunstnere fra hele den danske scenekunstbranche om en kort motiveret ansøgning på max. 1/2 side + CV/beskrivelse af teatret/kompagniet til: pitch@cphstage.com. Fortæl hvorfor og hvordan du gerne vil arbejde internationalt og om du har gjort dig tanker om hvilke lande.

Repræsentanter for Det Frie Felts Festival, CPH STAGE og Udviklingsplatformen for Scenekunst udvælger deltagerne blandt ansøgerne ud fra en bred repræsentation af scenekunstbranchen i Danmark.

Deadline: 1. maj 2017 (pitch@cphstage.com)