Open Call til CPH STAGE 2023 & 2024

CPH STAGE har åbnet for Open Call til festivalerne i 2023 og 2024.

Hvert år udvælges der 5 forestillinger til festivalens kuraterede linje. Den kuraterede forestillingslinje skal styrke festivalens program over for publikum med årets bedste og væsentligste danske forestillinger fra hele landet. Derudover ønsker festivalen at bidrage til, at de gode forestillinger får mulighed for at blive genopsat og evt. turnere til gavn for endnu flere publikummer i hele landet – og for showcase forestillingerne også i udlandet.

For at imødekomme teatrenes planlægningsmæssige udfordringer, og give større produktioner muligheder for at blive præsenteret på festivalen, er det muligt at søge både til festivalen i 2023 og til 2024.


ANSØGNINGSDEADLINE: 25. november 2022. De udvalgte får besked senest 22. december 2022.

OBS: Ønsker du at søge Pitch eller Showcase til CPH STAGEs Internationale dage, skal du ansøge i det Open Call på Eventotron der hedder: “CPH STAGE’s International Days: Open Call – Danish Showcase and Pich 2023”. Deadline til dette Open Call er 17. Oktober 2022.

Du kan læse mere om Open Call til CPH STAGEs Internationale Dage her.


KRITERIER FOR FORESTILLINGEN:  

Forestillingerne bliver udvalgt ud fra kriterierne: Relevans, kvalitet og originalitet.  Programudvalget vil desuden kigge på programmet som helhed for at sikre en mangfoldighed i temaer, genrer m.m. 

Kort om de tre kriterier:

  • Relevans er relevans for nogen, og i dette tilfælde for publikum. Relevans er, når forestillingen forholder sig til temaer, tendenser, hændelser eller andet, som relaterer sig til publikums liv, samtid og det samfund vi alle er en del af. Ældre forestillinger og traditionelle udtryksformer kan sagtens være relevante.
  • Originalitet: Originalitet kan være i udtryksformen, i emnevalg, i casting – eller helt bredt en original, særlig og genkendelig kunstnerisk udtryksform. Det er noget som har egenart og som rykker på vores opfattelse af scenekunsten – hvilket jo altid er relevant.
  • Kvalitet: Er håndværksmæssigt og kunstnerisk mesterskab. Oplagt inden for skuespil, instruktion, dans, scenografi men jo også inden for f.eks. dramaturgi og den for scenekunsten særlige sammentænkning på tværs af udtryksformerne.

Med kurateringen håber vi at kunne bidrage til, at også større og mere komplicerede formater kan gøres flytbare og nå ud til et større publikum, men det er selvfølgelig også muligt at søge med allerede turneversionerede forestillinger.

Programudvalget er sammensat, så det er fagligt velfunderet af brancherepræsentanter, der har en relevant og aktuel kunstnerisk indsigt. Der sigtes derudover efter geografisk spredning og et udvalg, der har set en stor del af årets forestillinger. Læs mere om programudvalget her

For at blive udvalgt skal forestillingen have haft premiere inden 15. december 2022 samt præsenteres minimum tre gange under festivalen fra den 2. – 11. juni 2023 eller 30. maj – 8. juni 2024. Der kurateres kun professionelle forestillinger til et voksent publikum.

Det er naturligvis stadig muligt at deltage på festivalen på normal vis uden at ansøge Open Call. Vi åbner op for tilmelding i december.

ØKONOMI:

Op til 5 forestillinger kan til dette open call søge at få dækket udgifter til transport, ophold, produktion, venueudgifter, turneversionering m.m. På baggrund af det indsendte budget vil man i forbindelse med kurateringen, gå i forhandling med festivalen omkring støttens sammensætning, evt. eget bidrag, støtte fra anden side og billetindtægter vil indgå i forhandlingerne. 

Derudover kan der ved dette Open Call søges transportbidrag.  Et begrænset antal forestillinger vil blive udvalgt til at modtage bidrag til transport (transport og ophold) til forestillinger man ønsker at præsenterer på festivalen i 2023 og 2024. For at kunne søge om transportbidrag skal forestillingen være produceret udenfor Region Hovedstaden. På baggrund af kriterierne for kurateringen afgør programudvalget, hvilke forestillinger der kan modtage transportbidrag.

Da CPH STAGE modtager tilskud fra Staten og Københavns Kommune, er det en forudsætning for vores støtte, at vores samarbejdspartnere, opfylder Københavns Kommunes krav om arbejdsklausuler; dvs. forventninger til løn – og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, opholds – og arbejdstilladelser. Læs mere her.

ANSØGNING:

Programudvalget udvælger 5 forestillinger til hver festival. Der er to ansøgningsrunder om året, hvilket betyder at udvalget selv vælger hvor mange tilsagn de giver ved hvert open call. Man kan få et endeligt tilsagn eller et betinget tilsagn.

Det er muligt at blive udvalgt til både CPH STAGE’s kuraterede forestillingslinje samt den danske showcase på CPH STAGE’s Internationale Dage, hvis begge programudvalg finder det relevant.

Deadline for denne ansøgningsrunde til CPH STAGE’s nye kuraterede forestillingslinje er den 25. november 2022 og skal ske via nedenstående link.

Der vil blive åbnet for yderligere en ansøgningsrunde i foråret 2023, rettet mod festivalerne i 2024 & 2025.. 

Man ansøger via platformen Eventotron, hvor man skal oprette en profil. Dette gør man med en email og et password. Derefter kan man ansøge under menuen ‘Festivals & Seasons’, hvor man skal finde det Open Call der hedder: Open Call – kurateret forestillingslinje 2023 & 2024

Man skal være opmærksom på at platformen Eventotron er en engelsksproget platform, hvorfor knapper og kommandoer er på engelsk f.eks. ´’Apply’, ‘Next’ m.m.

Spørgsmål og beskrivelser er på dansk og man skal også indsende ansøgningen på dansk.

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE: 

SPØRGSMÅL: Ved spørgsmål til CPH STAGE’s Open Call til den nye kuraterede forestillingslinje kontakt festivalproducent Sarah Sarina Rommmedahl på sarah@cphstage.com

GENNEMSIGTIGHED 

Bemærk, at alle ansøgernes navne vil blive offentliggjort på CPH STAGE’s branchesite i et vurderingsark efter programudvalgets møde. 

Programudvalget mødes ultimo november, og hvis det er relevant også i december. Du vil få svar på din ansøgning senest 22. december 2022.


Kurateringen er støttet af: