Oprettelse og materialer

Oprettelse og materialer

RETNINGSLINJER FOR MATERIALE TIL TRYKT FESTIVALPROGRAM


CPH STAGE laver et trykt festivalprogram, der bliver distribueret i 13.000 eksemplarer til teatre, kulturhuse, biblioteker, cafeer og samarbejdspartnere i hele hovedstadsområdet omkring 3 uger før festivalen.

Som afslutning på indtastningen i TEREBA skal I udfylde annoncemodulet. I behøver dog ikke at uploade billede til annoncemodulet.

Derudover vil vi gerne bede jer om at uploade flere fotos i trykkvalitet samt jeres forestillingsbeskrivelser til det trykte program via det Dropbox link, som I automatisk har modtaget ved tilmeldingen. Vi vælger fotos til vores markedsføringsmaterialer og udvælger pressestills mellem de uploadede fotos.

For at få forestillingen med i det trykte program skal materialerne være uploadet senest den 3. februar.


Forestillingsfotos

Minimum et og gerne flere fotos fra den tilmeldte forestilling. Foto skal være i trykkvalitet min. 300 dpi og 800 pixels på den længste led og uploades som jpg eller tiff.

Forestillingsnavn og fotocredit skal fremgå af filnavnet.

Billederne må ikke indeholde tekst.


Videomateriale

En trailer og/eller andet videomateriale, hvis det er muligt.


Forestillingsbeskrivelser (DK/UK)

Antallet af anslag afhænger af, om forestillingen er dansk eller international.

Danske forestillinger:
Dansk forestillingsbeskrivelse: 500 antal anslag inkl. ml.rum.
Engelsk forestillingsbeskrivelse: 150 antal anslag inkl. ml.rum.

Internationale forestillinger:
Engelsk forestillingsbeskrivelse: 500 antal anslag inkl. ml.rum.
Dansk forestillingsbeskrivelse: 150 antal anslag inkl. ml.rum


Rettigheder og retningslinjer

De deltagende teatre og grupper er selv ansvarlige for, at standarder og rettigheder overholdes, herunder at al materiale er godkendt til promotionbrug.

Det er ikke alle forestillinger og arrangementer, der kan præsenteres med billede i det trykte program. Udvælgelsen af billeder foretages af CPH STAGE.

Vi forbeholder os retten til at udvælge blandt og beskære/tilpasse de indsendte billeder efter behov. Ligesom vi forbeholder os retten til at redigere i teksten, hvis behov. Redigerede tekster sendes inden tryk til godkendelse hos arrangøren.

Hvis billeder og logoer ikke lever op til specifikationerne, vil de ikke kunne indgå i festivalens promotion materialer. Har I ikke adgang til de påkrævede materialer, så giv os venligst besked om dette.

MARKEDSFØRING

Op til og under festivalen er CPH STAGE markant tilstede i gadebilledet i hovedstadsområdet med festivalplakater og outdoor-kampagner på strøgbannere, busser, adshells m.m.. Godt en måned før festivalen starter vi med annoncering i dagbladene. Det er også her, vi intensiverer vores tilstedeværelse på de sociale medier både redaktionelt og med annoncer.
Presse håndteres i samarbejde med HAVE Kommunikation.
Markedsføringssamarbejder med bl.a. Politiken, Teaterbilletter og Frederiksberg Kommune.

Festivalen leverer en samlet markedsføringspakke til de deltagende teatre og venues bestående af facadebannere eller beachbannere (afhængigt af venue), plakater, programmer og T-shirts til medarbejdere. Det er et krav til de deltagende teatre og spillesteder, at spillestedet markeres med et banner eller andet CPH STAGE materiale.

Vores markedsføringsmateriale er udformet på baggrund af et udvalg af de billeder, som I har indsendt i forbindelse med jeres tilmelding til festivalen. Udvælgelsen af pressebilleder, plakatbilleder samt til det trykte program sker i tæt samarbejde med vores grafiker. Teatre og grupper er selv ansvarlige for, at de har rettighederne til det indsendte billedmateriale. Indsendte billeder kan indgå både i det trykte program og på hjemmesiden, samt på facebook, i annoncer og outdoorkampagner i forbindelse med promoveringen af festivalen. Vi beskærer og tilpasser indsendte billeder efter behov. Ved brug af billederne vil fotografen blive krediteret så vidt det er muligt (en undtagelse herfra kan dog være på meget små billeder eller kollager).

På Instagram opfordrer vi jer til at dele jeres billeder fra festivalen med #cphstage og #cphstage2021
test_1080x1080px

Vi opfordrer jer også til at anvende CPH STAGE logo, når I omtaler jeres forestilling.  I kan finde vores logopakke her: https://www.cphstage.dk/presse/