Nyheder / 8. december 2016

WORKSHOP OM CPH STAGE’s METAFORTÆLLING

Til evalueringen af CPH STAGE 2016 nævnte flere, at CPH STAGE med fordel kan styrke sin metafortælling. Det har vi taget til os og inviterer derfor til en workshop om metafortællinger  – og en åben dialog om CPH STAGE’s metafortælling.

Workshoppen er arrangeret i samarbejde med Scenekunstens Kommunikation og tager CPH STAGE som case. Udover at tage aktivt del i fortællingen om CPH STAGE vil du derfor også få mulighed for at arbejde med dit eget teaters metafortælling til workshoppen:

WORKSHOP OM TEATRES METAFORTÆLLINGER
Hvilke historier viser værdierne og styrkerne i scenekunsten?

Torsdag 19. januar 2017 kl. 15.30 – 18.30
(OBS. datoen er rykket fra 17. januar til 19. januar)
Det Kongelige Teater/Skuespilhuset
Det store møderum (brug personaleindgang i Kvæsthusgade)
Workshoppen er gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer af Scenekunstens Kommunikation

Tilmelding senest den 10. januar 2017: kontakt@scenekunstenskommunikation.dk


Bliv skarp i dit teaters metafortælling
– altså den underliggende historie om hvad dit teater/projekt er sat i verden for. Den fortælling som man i princippet skal kunne genkende i alle ens aktiviteter.

Vi begynder med et inspirations-oplæg fra stifter og CEO af ArtRebels og Space 10, Carla Cammilla Hjort, der har stor erfaring med at bygge bro mellem kunstneriske miljøer og det kommercielle bl.a. med Trailerpark festival. Hun fortæller om kreativ branding af kulturevents.

På festivalens femte leveår er det nødvendigt, at CPH STAGE skærper sin metafortælling og træder mere i karakter. Workshoppen er hermed også en åben invitation til en dialog om CPH STAGE’s metafortælling. Målet med workshoppen er at give inspiration og redskaber til at styrke dit eget teaters/projekts metafortælling og overføre den til konkrete kommunikationstiltag. Og samtidigt spejle og bidrage til at dansk scenekunsts store festival CPH STAGE bliver styrket og reflekteret.

PROGRAM

15.30-15.40: Kort om metafortællinger og dagens program
15.40-16.15: Oplæg af Carla Cammilla Hjort fra ArtRebels/Trailerpark/Space 10
16.15-16.25: CPH STAGE’s visioner for 2017 v. Katrine Damkjær kommunikationsansvarlig/CPH STAGE
16.25-16.40: Refleksion over CPH STAGE: Hvilke metafortællinger findes der om festivalen og hvilke vil du gerne fortælle om den?
16.40-16.55: Kaffepause
16.55-18.25: Metafortælling Workshop faciliteret af kommunikationsrådgiver Karen Toftegaard.
Case: CPH STAGE og øvelser med deltageres egne projekter/teatre
18.25-18.30: Afslutning