Nyhed / 4. oktober 2019

CPH STAGE opruster med organisationsskifte og nye bestyrelsesmedlemmer

CPH STAGE & Iscene

CPH STAGE udvider bestyrelsen med to nye markante personligheder, administrerende direktør i Roskilde Festival-Gruppen, Signe Lopdrup, og teaterleder af Randers Egnsteater, Peter Westphael.

Udvidelsen sker i forbindelse med et skift i organisationsform, idet Foreningen CPH STAGE har stiftet den nye organisation Fonden CPH STAGE. Fonden overtager driften af festivalen fra Foreningen CPH STAGE og vil dermed fremover stå bag den årlige scenekunstfestival. Ud over de to nye bestyrelsesmedlemmer fortsætter festivalens nuværende bestyrelse i fonden.

Organisationsskiftet fremtidssikrer og konsoliderer festivalen som formidler af dansk scenekunst. Bl.a. vil det sikre mere stabilitet i festivalorganisationen og dermed bedre muligheder for langsigtede og strategiske samarbejder. Med deres festivalfaglighed og kendskab til kultursamarbejder skal de nye bestyrelsesmedlemmer være med til at sikre, at festivalen også fremover kan præsentere publikum for scenekunstneriske højdepunkter fra hele landet og fra udlandet. Derudover bidrager de med ekspertise og netværk der kan udvikle festivalen som en vigtig platform for vidensdeling og skabe nye samarbejdsmuligheder nationalt såvel som internationalt. Ambitionen er at CPH STAGE fremover kan bidrage endnu mere til udviklingen af Dansk scenekunst og til at få kunstformen ud til et bredt publikum.  

Som formand for bestyrelsen, Pia Allerslev udtrykker det:

”Vi er utrolig glade for at kunne byde velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, som på hver deres måde afspejler festivalens ambitioner og har kompetencer inden for nogle af de vigtigste udviklingsområder for CPH STAGE de næste par år. Med sin mangeårige erfaring fra både Copenhagen Jazz Festival og Roskilde Festival får vi i Signe Lopdrup en specialist i festivalorganisering og i samarbejder med såvel erhvervsliv som foreninger og frivillige. Peter Westphal kommer til at bidrage med sin store viden om at arbejde med lokalt forankret scenekunst og med sine entreprenante evner til at formidle scenekunsten bredt ud.”

Signe Lopdrup: ”Jeg glæder mig til at bidrage med min festivalfaglighed til videreudviklingen af CPH STAGE, som en stærk samlende udviklingsplatform for scenekunsten. Festivalformatet kan være en stærk katalysator for nye partnerskaber og stimulere scenekunstmiljøet med international inspiration og nye deltagelsesformer. Festivalen udspringer af dedikation og samarbejde i scenekunstmiljøet – et stærkt fundament at bygge videre på.”

Peter Westphael:  ”Jeg har deltaget ved CPH STAGE mange gange med stor fornøjelse og har beundret det arbejde, der er lavet. Det glæder jeg mig til at skulle være en del af. At jeg er blevet inviteret med, ser jeg som et signal om, at festivalen gerne vil række længere ud i landet og dermed manifestere sig som den nationale begivenhed, det er. Det synes jeg, er positivt.”

CPH STAGE bliver afholdt næste gang 28. maj – 6. juni 2020. Festivalen har eksisteret siden 2013 og er landets største scenekunstfestival for professionelt voksenteater. CPH STAGE præsenterer hvert år ca. 100 forestillinger fra hele landet. Læs mere om festivalen på www.cphstage.com.

Skiftet af organisationsformen er muliggjort med økonomisk støtte fra Bikubenfonden.

Find den fulde artikel på Iscene.dk

Bestyrelsen for Fonden CPH STAGE

Pia Allerslev (Formand), tidl. børne og ungdomsborgmester København
Pelle Koppel (Næstformand), teaterleder Teater V
Jesper Nymark, direktør Danwatch
Laura Ramberg, administrativ leder Husets Teater
Maja Ries, administrativ leder Teater GROB
Mette Wolf, direktør Nørrebro Teater
Peter Westphael, teaterleder Randers Teater
Signe Lopdrup, administrerende direktør Roskilde Festival-Gruppen
Søren Normann Hansen, administrationschef Den Kongelige Ballet