Open Call for Pitch // 2019

OPEN CALL til PITCH på CPH STAGE’s International Industry Programme den 27. maj kl. 12.30 – 14.00 på Nørrebro teater

 

5 minutters PITCH-mulighed på CPH STAGE 2019

For at give flere mulighed for at gøre opmærksom på deres praksis – og samtidigt give både danske og internationale gæster mulighed for at se hvad der er på vej i dansk scenekust, laver vi en pitch-session den 27. maj kl. 12.30 – 14.00. Der vil være 8 pitches af kommende eller nye turnéklare værker (5 minutter). Værker under udvikling vil blive prioriteret for at give en fornemmelse af, hvad der er på vej i dansk scenekunst. Der vil dog også være mulighed for nye produktioner, der er klar til turné/internationale samarbejder.

CPH STAGE har flere gange afprøvet pitch-formatet, hvor kunstnere/producenter/teatre præsenterer deres projekter. Vi lærer hele tiden en masse og forbedrer påny indsatsen i 2019. Grundlæggende for pitch-formatet er denne gang, at ingen af projekterne må have været præsenteret i tidligere pitches eller indgå i det kuraterede internationale program på CPH STAGE 2019.

CPH STAGEs internationale dage er en platform, som du kan bruge til at styrke dit internationale arbejde gennem dage med fagligt indhold og faciliterede netværks-muligheder med den danske branche samt gæster fra det internationale besøgsprogram med både internationale presenters og presse.

Målet er at løfte dansk scenekunst ud i verden

Målet med det kuraterede internationale program og pitches er at løfte dansk scenekunst ud i verden ved at bruge CPH STAGEs internationale dage som en showcase af dansk scenekunst. I udvælgelsen vil juryen lægge vægt på værker af høj kvalitet med et reelt og ambitiøst internationalt potentiale.

NB: Hvis jeres Pitch bliver udvalgt forpligter I jer til at deltage i en forberedende pitch-workshop lavet i samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst den 10. maj kl. 13.00 – 16.00 på Udviklingsplatformen, Otto Busses vej 5A, 2450 Kbh SV. Og til at svare på en evaluering efterfølgende.

 

Fakta

Ansøgningsfrist: den 15. april 2019 kl. 23.59 på dette link
Svar: Senest den 29. april 2019
Vigtige mødetider: 10. maj kl. 13.00 – 16.00 på Udviklingsplatformen//KBH + 27. maj kl. 12.30 – 14.00 på Nørrebro Teater
Hvordan: Skriv helt kort på dansk/engelsk – max 500 ord, der viser jeres kunstneriske arbejde og internationale strategi. NB: Vigtigt med videolinks der viser jeres arbejde

Hvem kan søge: Alle der producerer scenekunst værker med internationalt sigte (teatre i alle størrelser samt kompagnier og kunstnere fra det frie felt – fra hele landet). Værket skal dog ikke have været pitchet tidligere under CPH STAGE eller allerede være udvalgt til det internationale program på CPH STAGE 2019.

Jury: Juryen er International producent Kasper Egelund (Bora Bora), Dramaturg og Kreativ Producent Jesper Pedersen (Teater Grob), Kritiker og Kulturjournalist / Mette Garfield, Dramaturg og Kurator Miriam Frandsen (Kgl. Teater/CPH STAGE) samt International Producent Karen Toftegaard (CPH STAGE).

Spørgsmål bedes skrives på mail til CPH STAGEs internationale producent Karen Toftegaard på karen@cphstage.com.

Kreditering

Det internationale brancheprogram på CPH STAGE 2019 produceres med Udviklingsplatformen for scenekunst som strategisk samarbejdspartner. Det er støttet af og skabt i samarbejde med Statens Kunstfond og Dansk Kulturinstitut m.fl.