Program

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 8.00pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 8.00pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 4.00pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 7.30pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 8.00pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 8.00pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 8.00pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 4.00pm (130 min)

Teaterkoncert C.V. Jørgensen

Aveny-T 6.30pm (130 min)