Program

I Disappear

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 8.00pm (90 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

I Disappear

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 8.00pm (90 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (45 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (60 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 2.00pm (140 min)

I Disappear

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 5.00pm (90 min)

Ebberød Bank 2.0

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 5.00pm (150 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 5.00pm (60 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (45 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (60 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 5.00pm (45 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

I Disappear

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 8.00pm (90 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (45 min)

I Disappear

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 8.00pm (90 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

OPERATION:ORFEO

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 8.00pm (80 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

OPERATION:ORFEO

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 8.00pm (80 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (60 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

OPERATION:ORFEO

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 8.00pm (80 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (60 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 9.00pm

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 2.00pm (140 min)

OPERATION:ORFEO

Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 3.00pm (80 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 5.00pm (60 min)

Jeg er jo lige her

Det Kongelige Teater - Gamle Scene 8.00pm (140 min)

Det Kongelige Teater - Operaen 8.00pm (60 min)