Event

Ligestilling i Dansk Scenekunst Vol. 2

CPH STAGE CPH STAGE

Beskrivelse

HAUT og CPH STAGE inviterer til debat om ligestilling i teaterbranchen.
De seneste tal viser, at 71,2 % af lederstillingerne på de
danske teatre er besat af mænd og ca. 13 % af de faste scener ledes af
kvinder – de øvrige scener har lederskaber, hvor mindst én mand og
én kvinde deler lederskabet. Med en sådan kønsfordeling, hvordan
forholder dansk scenekunst sig så til den manglende ligestilling i
branchen og i samfundet generelt, og hvordan skaber vi lige repræ-
sentation på og bag scenen i Danmark?
Debatpanel: Morten Kirkskov, skuespilchef på Det
Kongelige Teater, Kitte Wagner, skuespilchef på Malmö Stadsteater og
Tess Sophie Skadegård Thorsen, Phd. stipendiat, Aalborg Universitet

Kreditering

  • Morten Kirkskov (Medvirkende)
  • Kitte Wagner (Medvirkende)
  • Tess Sophie Skadegård Thorsen (Medvirkende)