Event

Mor och Barn

Aurora

Beskrivelse

Mor och Barn av norske dramatikern Jon Fosse handlar om val, kvinnors rätt till sina egna liv, ensamhet, familjeband och försöken att nå varandra och tomheten när man inte lyckas. Vi hoppas genom detta projekt stärka enskilda teaterutövare i ett nordiskt nätverk. Temat är ensamhet och är genomgående, ett tema som också präglar vårt nordiska samhälle utan att göra ett särskilt stort avtryck i samhällsdebatten. Målet med projektet är att lyfta frågan om ensamhet, och skapa reflektioner kring hur våra val idag kan påverka vårt sociala liv i framtiden. Speciellt idag, när vi kan möta så många människor från andra kulturer där man lever nära och är beroende av varandra på ett helt annat sätt än.

Kreditering

  • Janya Cambrenero (Instruktør)
  • Anna Lyngby Olsen (Skuespiller)
  • Fredrik Lehmann (Skuespiller)
  • Linda Petterson (Kostumier)
  • Jon Fosse (Dramatiker)