Søg

Open Calls

CPH STAGE ønsker at samle årets bedste og væsentligste forestillinger fra hele landet til glæde for publikum såvel som internationale gæster. Det gør vi via tre tiltag:

- Den kuraterede linje på fem forestillinger om året som skal styrke festivalens program over for publikum med årets bedste og væsentligste danske forestillinger fra hele landet. Forestillingerne udvælges af et dansk kurateringsudvalg ud fra to årlige open calls. Læs mere længere nede på siden.

 Showcase og pitch under CPH STAGEs internationale dage. Festivalen præsenterer 6-8 forestillinger om året særligt udvalgt for deres internationale potentiale, derudover en række pitches. Forestillingerne til showcase og pitch udvælges af et internationale kurateringsudvalg på baggrund af et årligt open call. Læs mere og ansøg her.

-  Transportbidrag til udvalgte forestillinger produceret uden for Region Hovedstaden. Ansøgningerne bliver behandlet løbende. Læs mere og ansøg nederst på denne side.

Med disse tiltag styrker vi festivalens program for det danske publikum og præsenterer vores internationale gæster for et nøje udvalgt tværsnit af dansk scenekunst. Festivalen og tiltagene bidrager derudover til, at de gode forestillinger får mulighed for at blive genopsat og evt. turnere til gavn for endnu flere publikummer i hele landet – og for showcaseforestillingerne, der præsenteres på CPH STAGEs Internationale Dage, også i udlandet. Du kan se CPH STAGEs udvalgte 2024 her.

 

Du kan nu ansøge om at få din forestilling med på  festivalens kuraterede linje på CPH STAGE i 2024 og 2025.

I dette Open Call i efteråret 2023 fortsætter vi processen med at udvælge 5 forestillinger, som skal styrke festivalens program over for publikum med årets bedste og væsentligste danske forestillinger fra hele landet. Med kurateringen håber vi at kunne bidrage til, at også større og mere komplicerede formater kan gøres flytbare og nå ud til et større publikum, men det er selvfølgelig også muligt at søge med allerede turneversionerede forestillinger. Programudvalget er sammensat, så det er fagligt velfunderet af brancherepræsentanter, der har en relevant og aktuel kunstnerisk indsigt. Der sigtes derudover efter geografisk spredning og et udvalg, der har set en stor del af årets forestillinger.

For at imødekomme teatrenes planlægningsmæssige udfordringer, og give større produktioner muligheder for at blive præsenteret på festivalen, er det muligt at søge både til festivalen i 2024 og til 2025. Der er to ansøgningsrunder om året, én i forsommeren og én om efteråret. Udvalget vælger selv, hvor mange tilsagn der gives ved hver ansøgningsrunde. Forestillinger, som ikke bliver valgt i denne omgang, kan sendes videre til vurdering ved den endelige udvælgelse i efteråret.

For at blive udvalgt skal forestillingen have haft premiere inden 15. december 2023 samt præsenteres minimum tre gange under festivalen fra den 30. maj – 8. juni 2024 eller 22. - 31. maj 2025. Der kurateres kun professionelle forestillinger til et voksent publikum. Festivalen kuraterer kun færdigt producerede forestillinger, som juryen enten har kunnet se fysisk eller via en dokumentationsvideo. Har din forestilling først premiere i efteråret 2023, kan du derfor først ansøge ved efterårets open call.

Det er naturligvis stadig muligt at deltage på festivalen på normal vis uden at ansøge Open Call. Vi åbner op for tilmelding i december 2023. Læs mere om tilmeldingsprocessen her.

ANSØGNINGSDEADLINE: 29. november 2023 kl. 14:00. De udvalgte får besked ultimo december 2023.

OBS: Ønsker du (også) at søge Pitch eller Showcase til CPH STAGEs Internationale dage  kan du LæsE mere og ansøgE her. Deadline er 29. september 2023.

LÆS MERE OG ANSØG HER

Kriterier for forestillinger på den kuraterede linje

Forestillingerne bliver udvalgt ud fra kriterierne: Relevans, originalitet og kvalitet .  Programudvalget vurderer desuden programmet som helhed for at sikre en mangfoldighed i temaer, genrer og stemmer m.m.  og forestillingernes grønne bæredygtighed - selvfølgelig i det omfang det kan rummes inden for de ovennævnte kriterier og findes blandt de ansøgende forestillinger.

Her kan du læse om de tre kriterier:

- Relevans er relevans for nogen, og i dette tilfælde for publikum. Relevans er, når forestillingen forholder sig til temaer, tendenser, hændelser eller andet, som relaterer sig til publikums liv, samtid og det samfund vi alle er en del af. Ældre forestillinger og traditionelle udtryksformer kan sagtens være relevante.

- Originalitet kan være i udtryksformen, i emnevalg, i casting – eller helt bredt en original, særlig og genkendelig kunstnerisk udtryksform. Det er noget, som har egenart, og som rykker på vores opfattelse af scenekunsten – hvilket jo altid er relevant.

- Kvalitet er håndværksmæssigt og kunstnerisk mesterskab. Oplagt inden for skuespil, instruktion, dans, scenografi, men jo også inden for f.eks. dramaturgi og den for scenekunstens særlige sammentænkning på tværs af udtryksformerne.

Økonomi

De fem udvalgte forestillinger kan gennem dette Open Call søge om at få dækket udgifter til transport, ophold, honorarer, produktion, venueudgifter, turneversionering m.m. På baggrund af det indsendte budget vil man i forbindelse med kurateringen, gå i forhandling med festivalen omkring støttens sammensætning, evt. eget bidrag og støtte fra anden side. Indsendte budgetter skal indeholde alle indtægter og udgifter. Minimum 50% af billetindtægterne skal gå til festivalen og de resterende vil indgå i forhandlingerne omkring kurateringen.

Teatre og grupper der kurateres af CPH STAGE skal leve op til gældende overenskomster. Dansk Teater indgår en særlig overenskomstaftale med Skuespillerforbundet om CPH STAGE. Da CPH STAGE modtager tilskud fra Staten og Københavns Kommune, er det en forudsætning for vores bidrag, at vores samarbejdspartnere opfylder Københavns Kommunes krav om arbejdsklausuler; dvs. forventninger til løn – og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, opholds – og arbejdstilladelser. Du kan læse mere om overenskomst og arbejdsklausuler her.

Ansøgning

Deadline for denne ansøgningsrunde til CPH STAGE’s kuraterede forestillingslinje er den 29. november 2023 kl. 14:00 og skal ske via nedenstående link. Der vil blive åbnet for en yderligere ansøgningsrunde i foråret 2024, rettet mod festivalerne i 2025 & 2026. Programudvalget mødes primo december. Du vil få svar på din ansøgning ultimo december 2023.

Praktisk om ansøgningen:

Man ansøger via platformen Eventotron, hvor man skal oprette en profil. Dette gør man med en email og et password. Derefter kan man ansøge under menuen ‘Festivals & Seasons’, hvor man skal finde det Open Call, der hedder: Open Call – kurateret forestillingslinje 2024 & 2025. Du kan med fordel søge det frem i søgefeltet. Man skal være opmærksom på, at platformen Eventotron er en engelsksproget platform, hvorfor knapper og kommandoer er på engelsk f.eks. ’Apply’, ‘Next’ m.m.

Spørgsmål og beskrivelser er på dansk, og man skal også indsende ansøgningen på dansk, medmindre man også ønsker sin ansøgning gældende til showcase og pitch, som bliver behandlet i efteråret. Hvis man ønsker det, skal ansøgningen indsendes på engelsk. Du kan se et udprint af ansøgningsskemaet her.

-> Ansøg via dette link

Det er muligt at ansøge alle tre open calls. Man kan blive udvalgt til både CPH STAGE’s kuraterede forestillingslinje samt den danske showcase på CPH STAGE’s Internationale Dage, hvis begge programudvalg finder det relevant. Det er også muligt at blive udvalgt og modtage transportbidrag, såfremt forestillingen ikke er fra Region Hovedstaden.

Ved spørgsmål til CPH STAGE’s Open Call til den kuraterede forestillingslinje kontakt festivalproducent Sarah Sarina Rommmedahl på sarah@cphstage.com

Ansøg om transportbidrag

Et begrænset antal forestillinger produceret udenfor Region Hovedstaden kan blive udvalgt til at modtage et transportbidrag (transport, rejser og ophold) som præsenteres på festivalen i 2024 og 2025. Man kan ansøge om at tranportbidrag gennem  Open Call –kurateret forestillingslinje 2024 & 2025, gennem Showcase og pitch under CPH STAGEs internationale dage, eller søge direkte om transportbidrag via Ansøgning om transportbidrag 2024 & 2025.

Man ansøger via platformen Eventotron, hvor man skal oprette en profil. Dette gør man med en email og et password. Derefter kan man ansøge under menuen ‘Festivals & Seasons’, hvor man skal finde: Ansøgning om transportbidrag 2024 & 2025. Du kan med fordel søge det frem i søgefeltet. Man skal være opmærksom på, at platformen Eventotron er en engelsksproget platform, hvorfor knapper og kommandoer er på engelsk f.eks. ’Apply’, ‘Next’ m.m.

Spørgsmål og beskrivelser er på dansk og man skal også indsende ansøgningen på dansk.

-> Ansøg via dette link