Tilmelding til CPH STAGE

Festivaldatoer

  • CPH STAGE 2023: 1. - 10. juni
  • De internationale dage: 8. - 10. juni
  • 2024: 30. maj – 8. juni

Du kan gøre livet lettere for dig selv ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev til branchen, så får du automatisk besked direkte i indbakken, når der er en deadline, der nærmer sig m.v.

TILMELDING af publikums- og brancheevents

Tilmeldingen af forestillinger til CPH STAGE 2023 er nu lukket. Det er dog muligt at tilmelde et branche- eller publikumsevent, som sætter scenekunsten i centrum og bidrager til den gode festivalstemning. Det er ikke et krav at præsentere en forestilling på festivalen for at kunne tilmelde et event. Deadline for tilmelding af events er d. 16. marts.

Ønsker du sparring omkring et event, er du velkommen til at kontakte os. For publikumsevents kontakt Eventansvarlig Astrid Willow Møldrup: astrid@cphstage.com
For brancheevents kontakt Festivalproducent Sarah Sarina Rommedahl: sarah@cphstage.com

FESTIVALARMBÅND

CPH STAGE's festivalarmbånd gælder på dagen til alle forestillinger, der ikke er udsolgte under festivalen. Når man køber en billet til et festivalarmbånd, bliver man automatisk tilmeldt vores nyhedsmail, hvor vi under festivalen dagligt vil sende tips om, hvilke forestillinger der stadig er billetter til.

Deltagende spillesteder er automatisk med i armbåndsordningen og forpligter sig til at registrere, hvor mange publikummer med armbånd de lukker ind. Indtægten fra festivalarmbåndet vil efterfølgende blive fordelt mellem teatrene ud fra en fordelingsnøgle, der garanterer 15 % af løssalgsprisen. Armbåndet koster 300 kr. og bliver sat i salg fra april.

Forpligtelser

Hvem kan deltage

CPH STAGE er en åben festival for professionelt voksenteater. Det betyder, at de deltagende forestillinger skal være egnet for publikum fra 16 år, og at alle skal overholde gældende overenskomst. Indholdsmæssigt er festivalen åben for alle typer af forestillinger - både genopsætninger og premiereforestillinger. Derudover er readings, vækstlags- og skoleforestillinger også velkomne.

Ansvarsfordeling

Deltagende teatre og grupper er selvstændigt ansvarlige for egen økonomi, herunder alle produktionsomkostninger, samt at alle myndighedskrav overholdes og nødvendige tilladelser er indhentet. Deltagere er ligeledes selv ansvarlige for at finde et spillested samt at fastlægge de nærmere aftaler for samarbejdet mellem gæstende gruppe og scene. Det er de deltagendes ansvar at sørge for indtastning af arrangementer i Tereba samt validering af indtastede oplysninger. Det er ikke muligt at få tilknyttet en forestilling til festivalen via Tereba, før man har tilmeldt sig via Eventotron og underskrevet tilmeldingsaftalen. CPH STAGE er ansvarlig for afviklingen af selve festivalen, herunder administration, kommunikation og produktion af udvalgte branche- og publikumstiltag.

Overenskomst

Festivalen forventer, at de deltagende teatre overholder de gældende overenskomster. Dansk Teater indgår en særlig overenskomstaftale med Skuespillerforbundet om CPH STAGE. Du kan læse aftalen her. Da CPH STAGE modtager tilskud fra Den Danske Stat og Københavns Kultur- og Fritidsudvalg, er det en forudsætning for vores støtte, at vores samarbejdspartnere, herunder sponsorer, opfylder kravet om arbejdsklausuler. Det vil sige forventninger til løn - og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid samt opholds – og arbejdstilladelser. Læs mere om arbejdsklausuler her.