Søg

Tilmelding til CPH STAGE

Tilmeldingen til CPH STAGE 2024 er lukket.

  1. Tilmelding af publikums- og brancheevents

Publikumsevents kan være alt fra talks og fællesspisning til paneldebat, banko m.m., der samler publikum. Publikumsevents er en del af festivalens samlede program med forestillinger. Det ligger både online og er en del af det trykte program. Har du spørgsmål eller brug for sparring, kan du kontakte eventansvarlig Astrid Willow Møldrup på astrid@cphstage.com.
Tilmelding er lukket for i år.

Brancheevents kan fx være workshops, debatter eller andre typer af events, der har faglig interesse for branchen. Programmet ligger online på festivalens brancheside samt på Facebook. Har du spørgsmål eller brug for sparring, kan du kontakte festivalproducent Maria Suh på maria@cphstage.com.
Tilmelding er lukket for i år.

OBS! Har du spørgsmål vedrørende de internationale dage, skal du kontakte international@cphstage.com

  1. Køb af helsides annonce i det trykte program

Festivalen producerer hvert år et trykt program, som du har mulighed for at købe en helsidesannonce i. Programmet bliver trykt i 7000 eksemplarer og distribueret til teatre, kulturhuse m.m. i hele København og på Frederiksberg. Pris 5000 kr. ex. moms

Du behøver ikke at have en forestilling under festivalen for at købe en annonce, ligesom alle også er velkomne til at annoncerer forestillinger eller andre typer af events uden for festivalperioden.

Har du spørgsmål, så henvend dig til marketingsansvarlig, Lena Hedegaard, lena@cphstage.com

SPECS:
Format (højde: 210 mm, bredde: 140 mm)
CMYK-farver
Beskæring: 3 mm bleed
Filtype: high-res PDF (billedmateriale i 300 ppi)
Send gerne to versioner:
- 15 mm uden tekst og billede i venstre side plus 15 mm uden tekst og billede i højre side

FESTIVALDATOER

  1. CPH STAGE 2024: 30. maj – 8. juni

Festivalåbning: 29. maj

CPH STAGE International Days: 30. maj - 1. juni

Afslutningsfest: 8. juni

Årets Reumert: 20. juni i Odeon Odense

  1. CPH STAGE 2025: 22. - 31. maj

Festivalåbning: 21. maj

CPH STAGE International Days: 26. - 28. maj

Afslutningsfest: 31. maj

Vil du være den første, der får besked, når vi har fastsat vigtige datoer samt lancerer festivalens øvrige aktiviteter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev til branchen, så får du direkte besked i indbakken.

Forpligtelser

Hvem kan deltage

CPH STAGE er en åben festival for professionelt voksenteater. Det betyder, at de deltagende forestillinger skal være egnet for publikum fra 16 år, og at alle skal overholde gældende overenskomst. Det er gratis at tilmelde sin forestilling og indholdsmæssigt er festivalen åben for alle typer af forestillinger - både genopsætninger og premiereforestillinger. Derudover er readings, vækstlags- og skoleforestillinger også velkomne.

Ansvarsfordeling

Deltagende teatre og grupper er selvstændigt ansvarlige for egen økonomi, herunder alle produktionsomkostninger, samt at alle myndighedskrav overholdes og nødvendige tilladelser er indhentet. Deltagere er ligeledes selv ansvarlige for at finde et spillested samt at fastlægge de nærmere aftaler for samarbejdet mellem gæstende gruppe og scene. Det er de deltagendes ansvar at sørge for indtastning af arrangementer i Tereba samt validering af indtastede oplysninger. Det er ikke muligt at få tilknyttet en forestilling til festivalen via Tereba, før man har tilmeldt sig via Eventotron og underskrevet tilmeldingsaftalen.

CPH STAGE er ansvarlig for afviklingen af selve festivalen, herunder administration, kommunikation og produktion af udvalgte branche- og publikumstiltag. Deltagende teatre og grupper bærer hovedansvaret for at markedsføre deres forestilling og tilhørende events. Festivalen er forpligtet til at medtage forestillingen i festivalens trykte program og på hjemmesiden.

Overenskomst

Festivalen forventer, at de deltagende teatre overholder de gældende overenskomster. Dansk Teater indgår en særlig overenskomstaftale med Skuespillerforbundet om CPH STAGE. Du kan læse aftalen her. Da CPH STAGE modtager tilskud fra Den Danske Stat og Københavns Kultur- og Fritidsudvalg, er det en forudsætning for vores støtte, at vores samarbejdspartnere, herunder sponsorer, opfylder kravet om arbejdsklausuler. Det vil sige forventninger til løn - og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid samt opholds – og arbejdstilladelser. Læs mere om arbejdsklausuler her.

Billetter og festivalarmbånd

Festivalen gennemfører en række gruppesalgsinitiativer, herunder firma-, organisations– og mediesamarbejder, samt festivalens egne værtsdrevne gruppeture. Dette sker som en del af festivalens publikumsudviklingsarbejde, samt for at styrke synligheden og øge salget af billetter. Det kunne f.eks. være for socialt udsatte grupper. Det indebærer, at festivalen kan lave salg af billetter med en reduktion svarende til ”voksen gruppe” via kampagnekode. Det er muligt at fravælge i kontrakten med CPH STAGE.

Festivalen har derudover en række VIP’s, som får personlige kampagnekoder, der udløser 2 fribilletter pr. forestilling under festivalen. Det er en service til presse, støttegivere m.m., som det må forventes, at alle deltagende arrangører/teaterproducenter gerne vil vise deres forestillinger til.

CPH STAGE's festivalarmbånd er for både publikum og branche. Armbåndet kan bruges på dagen til alle forestillinger, der ikke er udsolgte. Når man køber en billet til et festivalarmbånd på vores hjemmeside, bliver man automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev til publikum, hvor vi under festivalen dagligt vil sende tips om, hvilke forestillinger der stadig er billetter til. Deltagende spillesteder er automatisk med i armbåndsordningen og forpligter sig til at registrere, hvor mange publikummer med armbånd de lukker ind. Indtægten fra festivalarmbåndet vil efterfølgende blive fordelt mellem teatrene ud fra en fordelingsnøgle, der garanterer 15 % af løssalgsprisen. Armbåndet koster 300 kr.

Spilletider og billetoprettelse

SPILLETIDER

Erfaringer fra de tidligere år viser, de fleste forestillinger spiller kl. 20 og det giver unødig konkurrence om publikum. Samtidig viser erfaringen, at der kan være god belægning på ydertidspunkter. Vi har derfor fastlagt følgende retningslinje for spilletidspunkter under festivalen:

Spiller en forestilling mere end 3 gange under festivalen opfordrer vi til at minimum én visning starter på et andet tidspunkt end kl. 20.

Vi opfordrer til at lægge forestillingerne på lige klokkelslet eks. kl. 16.00, 18.00, 20.00 for at man som publikum har mulighed for at se flere forestillinger på samme dag,

Det er en god idé at gå i dialog med festivalsekretariatet om planlægningen. Målet med dette er en bedre koordinering af spilletidspunkter, så vi sikrer større mulighed for publikum for at se flere forestillinger på en dag.


BILLETOPRETTELSE

Deltagende teatre og grupper der tilmelder sig festivalen gennem den åbne tilmelding får selv alle billetindtægter, og fastsætter selv billetprisen. Forestillinger til festivalen skal oprettes til salg via Tereba, så forestillingerne kommer til salg www.cphstage.dk og Teaterbilletter.dk.

Festivalen benytter Billetten A/S som billetoperatør og billetportal. Er dit teater med i Scenit eller billetbillet-samarbejdet har I automatisk en billetaftale, der kan benyttes under festivalen. Arrangør har adgang til Billettens statistikker, nye brugere vil modtage en mail med link og adgangskode i forbindelse med oprettelsen.

Har I ikke en billetaftale, opfordrer vi til, at benytte Billetten A/S, da det giver publikum den bedste brugeroplevelse. Vi har forhandlet en god aftale for alle deltagende teatre. Salg af billetter i systemet, koster en klikafgift per solgte billet, som Billetten A/S fratrækker ved afregning af det totale billetsalg. Der er også klikafgift på fribilletter. Billethåndtering til gratis forestillinger er uden klikafgift.

For mere info om billetaftale, kontakt Billetten A/S på tlf. 75 54 20 81.