Program

CPH STAGE 2020 starter den 28. maj og varer ti dage frem til den 6. juni 2020.Taxa-Gult

Skuespillerakademiet kl. 20.30 (60 min)

Taxa-Gult

Skuespillerakademiet kl. 16.00 (60 min)

Taxa-Gult

Skuespillerakademiet kl. 15.00 (60 min)