Søg
May 22, 2023

NYE MEDLEMMER I CPH STAGE’S BESTYRELSE

NYE MEDLEMMER I CPH STAGE’S BESTYRELSE

Når CPH STAGE byder sine tre nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, er det med målet om at styrke bestyrelsens kompetencer indenfor en række centrale områder. De tre medlemmer vil således bidrage med kompetencer indenfor fundraising, jura, internationalt arbejde, organisering, kommunikation og politisk interessevaretagelse. Festivalen stifter samtidig et Advisory board.

De nye bestyrelsesmedlemmer og Advisory boardet skal understøtte bestyrelsens strategiske fokus på organisationsudvikling og samtidig sikre varetagelsen af CPH STAGE’s nye nationale forpligtelser i forbindelse med festivalens finanslovsbevilling. Begge tiltag understøtter den udvikling festivalen har gennemgået de seneste par år. Festivalens bestyrelse har arbejdet målrettet mod et klarere bestyrelsesfokus på konsolideringen af festivalens økonomi og organisation, samtidigt med at man har ønsket at sikre festivalen en endnu bredere forankring i teaterbranchen. Dette sker nu med et stærkt teaterfagligt Advisory board, der kan bidrage til udviklingen af CPH STAGE som hele Danmarks teaterfestival.

AFSKED MED STIFTERE AF FESTIVALEN

Med de nye medlemmer siger festivalen samtidig farvel til tre af de oprindelige bestyrelsesmedlemmer, nemlig Pelle Koppel (Teater V), Laura Ramberg (Hamletscenen) og Søren Normann Hansen (Det Kongelige Teater). De fører dog alle tre arbejdet med festivalen videre som medlemmer af festivalens nye Advisory board.

Om ændringen i organisationen udtaler bestyrelsesformand Pia Allerslev:

”Først og fremmest skal der lyde en kæmpe tak til Laura, Pelle og Søren for deres kæmpe indsats for CPH STAGE gennem alle årene. Uden deres dedikerede, engagerede og vedholdende indsats ville vi ikke have kunne fejre 10-års jubilæum i år.

Jeg glæder mig over, at de fortsætter arbejdet i vores nye Advisory board, der skal være med til at sikre, at den nye bestyrelse kommer til at have det bedst tænkelige scenekunstrelevante beslutningsgrundlag.

Og så glæder det mig utrolig meget, at vi har kunnet tiltrække 3 nye – og meget stærke – medlemmer til bestyrelsen. Natasha, Mette og Camilla kommer til at give os en endnu større bredde i bestyrelsen og vil være med til at bringe os endnu stærkere ind i de næste 10 år af CPH STAGE’s historie. ”

Afgående næstformand for bestyrelsen og kommende forperson for Advisoryboardet, Pelle Koppel, udtaler:

"Da Teater V, Husets Teater, Teater Grob (Blaagaard Teater) og CafeTeatret (Teater Sort/Hvid) stiftede CPH STAGE tilbage i 2013 og gennemførte den første festival, var det med kæmpe ambitioner og drømmen om at skabe en stor årligt tilbagevendende national festival. Den skulle samle de bedst mulige forestillinger fra hele landet, såvel som præsentere internationale forestillinger, der kunne inspirere alle. Jeg er super stolt af, at vi i dag, 10 år efter, står med en festival, der i min optik i høj grad er lykkedes med netop dette - og vi er ovenikøbet også kommet på finansloven. Men vi skal videre og fortsat udvikle os. Derfor er det nu blevet tid til at ryste posen yderligere og få nyt blod med ombord. Jeg ser frem til fortsat at sætte mit præg på videreudviklingen af festivalen, som forperson for festivalens Advisory board.”

FOKUS PÅ INSPIRATION OG UDVIKLING Det nye Advisory board kommer til at bestå af 10-12 personer fra scenekunstbranchen og vil bibringe festivalen en endnu bredere forankring i scenekunstbranchen. Advisory boardet skal bistå med evaluering, inspiration og input til festivalen. Det skal desuden være med til at kvalitetssikre samt tilpasse festivalens udviklingstiltag. Det er dermed med til at styrke festivalens indsats som en samlende national festival for hele scenekunsten og publikum over hele landet. Første møde for festivalens Advisory board ligger i efteråret 2023.

De to tiltag betyder samlet set en styrkelse af festivalens bestyrelse på en række essentielle områder. De markerer desuden festivalens fokus på en endnu bredere forankring i scenekunstbranchen, der kan være med til at udvikle og kvalitetssikre CPH STAGE’s mange tiltag samt indsatsområder til gavn for både scenekunsten og publikum.

FAKTA OM DE NYE BESTYRELSESMEDLEMMER

Mette Marcus arbejder med kunst og ledelse og har særligt fokus på at skabe nye muligheder for billedkunsten og scenekunsten. Hun var i 10 år ansvarlig for at udvikle og drive kunstområdet i Bikubenfonden. Før det var hun i 10 år museumsinspektør på Louisiana. Hun er uddannet kunsthistoriker, og sidenhen i ledelse og har erfaring med at skabe konstruktive udviklings- og samarbejdsprocesser - også i bestyrelsesarbejde.

Camilla Mordhorst har siden 2018 været adm. direktør for Dansk Kulturinstitut, som har afdelinger i Brasilien, de baltiske lande, Indien, Kina Tyrkiet samt står i spidsen for flere EU – og DANIDA-programmer.

Camilla er vicepræsident for det verdensomspændende netværk af europæiske kulturinstitutter EUNIC. Camilla har haft en lang karriere inden for museumsverdenen som bl.a. vicedirektør på Nationalmuseet og direktør for M/S Museet for Søfart. Hun er uddannet cand.comm. og har en ph.d. fra Roskilde Universitet.

Natasha Al-Hariri er jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder. Tidligere direktør for DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom, netop tiltrådt som projektchef i TrygFonden.

Play

Aktuelt

Forrige
Næste

Vi er CPH Stage

CPH STAGE er landets største teaterfestival for professionelt teater og finder sted hvert år slut maj / start juni i København og på Frederiksberg.

Over 10 dage kan du opleve både højdepunkter og spændvidden af dansk teater netop nu samt se internationale turnéhits.

CPH STAGE er en mulighed for at se både nye forestillinger og de forestillinger, du ikke nåede denne sæson. På festivalen kan du lade dig overraske og prøve nye veje i det danske teaterlandskab. Udover forestillingerne byder CPH STAGE på events, readings, debatter, seminarer, fest og meget mere.

Støttet af